Jelen weboldal, beleértve az itt kínált szolgáltatásokat és termékeket, a CANNA International NV that is registered in Brussels, Belgium (Company number 0685.559.475), továbbiakban „CANNA”, kezdeményezése.

A következő feltételek és releváns jogszabályok vonatkoznak a weboldalhoz való hozzáférésre és annak használatára. Feltéve ehhez a weboldalhoz való hozzáférést és annak használatát, Ön feltétel nélkül elfogadja ezeket a feltételeket.

Amennyiben Ön nem az Egyesült Királyságban él vagy 18 évesnél fiatalabb, kérjük, sürgősen hagyja el ezt a weboldalt.

1. Cikkely: Általános

A CANNA növénytermesztési és virágkertészeti termékek értékesítésére specializálódott. A CANNA tartja magát azokhoz a törvényekhez, amelyek azokban az országokban alkalmazandók, ahol tevékenységet folytat.

A CANNA csak azoknak a cégeknek értékesít, amelyek a helyi Kereskedelmi Kamaránál regisztrálva vannak és megfelelnek a CANNA követelményeinek (beleértve a CANNA általános feltételeinek elfogadását). A CANNA ezért/ennek következtében/emiatt NEM ad el magánszemélyeknek. Az egyedüli termékek, amiket magánszemélyeknek értékesítünk, az áru, miként azt nevezik.

2. Cikkely: Tartalom

A CANNA e weboldal tartalmát a lehető legnagyobb gondossággal állítja össze, és ez úgy értendő, hogy az valamennyi információt és termékadatot magában foglalja, a továbbiakban együttesen úgy hivatkozunk rá, mint „Információ”. A weboldalon lévő információ csakis szórakoztató és tájékoztató célok érdekében válik hozzáférhetővé. Valamennyi információ bármikor, előzetes értesítés nélkül, megváltoztatható.

3. Cikkely: Szellemi tulajdonra vonatkozó jogok

Jelen weboldalra vonatkozó jogokat, beleértve a szellemi tulajdont, a szövegek szerzői jogát, videók, képek, tervrajz, adatfájlok, fényképek és egyéb (mozgó vagy mozdulatlan) vizuális anyag, hanganyag, formátumok, software, márkák (ideértve a domain neveket) és egyéb anyag terjesztését, a CANNA és/vagy annak meghatalmazott testülete birtokolja. Tilos a weboldalt, vagy annak bármely részét, egyáltalán semmiféleképpen harmadik fél rendelkezésére bocsátani és/vagy sokszorozni, más módon, mint letöltéssel és egyedi számítógépen történő megtekintéssel és/vagy merev lemezre való nyomtatással.

4. Cikkely: Garancia

A CANNA nem garantálja, hogy az Információ pontos/helytálló, aktuális vagy teljes, nem garantálja, hogy a weboldal megszakítás nélkül működni fog, és azt sem, hogy hibáktól mentes lesz, vagy hogy harmadik fél nem használja, és nem is fogja használni illegálisan.

5. Cikkely: Felelősség/Kötelezettség

A CANNA ezennel minden felelősséget elhárít valamennyi kárt/veszteséget illetően, legyen az direkt és/vagy indirekt, amely bármi módon e weboldal használata során következett be és/vagy amelyet e weboldal használata eredményezett. A CANNA különösen azokért a károkért nem felelős, mégpedig semmi körülmények között sem, amelyek bármi módon az Ön saját cselekvéseiből adódnak vagy következnek, amelyeket esetleg a weboldalon elhelyezett Információ sugall, és/vagy rendszerének, a weboldalt beleértve, harmadik fél általi illegális használata okoz.

6. Cikkely: Referenciák

A weboldal tartalmazhat referenciákat harmadik fél weboldalai felé például hiperhivatkozások, feliratok/bannerek vagy billentyűk formájában. A CANNA fennhatósága ezekre a weboldalakra nem terjed ki. A CANNA nem felel ezen oldalak tartalmáért.

7. Cikkely: Biztonság

A CANNA minden ésszerű óvintézkedést megtesz, hogy rendszerét a kártól és/vagy az illegális használat bármilyen formájától megóvja. A CANNA megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket alkalmaz, hogy ezt megvalósítsa, és ez magában foglalja, egyebek között, a legújabb technológia állapotának figyelembevételét is.

8. Cikkely: Egyebek

A CANNA ezt a Jognyilatkozatot bármikor megváltoztathatja, és ebből következően ajánlja, hogy ezt rendszeresen tekintsék át.

Jelen Jognyilatkozatra a holland törvények érvényesek. Bármely lehetséges nézeteltérést a Bredában (NB) lévő bíróság elé visznek.