A | Á | C | CS | D | E | F | G | GY |H | I | K | L | M | N | NY | O | Ő | P | R | S | SZ | T | V | Z

A

Ugrás a tetejére

Abszorpció #
Anyag (gázok, folyadékok, ionok) felszívása egy másik anyag (pl. növények) által; ennek nyomán az egyik termék a másik belsejébe kerül, mint például a szivacs szívóhatása esetében.
Adszorpció #
Olyan folyamat, amelyben gáz- vagy folyadékmolekulák tapadnak egy felületre.
Agyagkavicsok #
Kisméretű, kemény, égetett agyaggolyócskákból álló közömbös termesztőközeg.
Antiszeptikum #
Az élő szövetekre felvitt mikroorganizmus-gátló anyag, mely csökkenti a fertőzés kockázatát.
Apály-dagály #
Olyan hidroponikai elrendezés, amelyben a hidroponikus oldat elárasztja a rendszert, majd elszivárog.

Á

Ugrás a tetejére

Ásványi anyag #
Természetesen előforduló, homogén, szervetlen szilárd anyag, amelynek határozott kémiai összetétele és jellegzetes szerkezete van. A mezőgazdaságban a szervetlen elemek – például a kalcium, a vas, a kálium, a nátrium és a cink – alapvetőek az emberek, állatok és növények táplálásához.

C

Ugrás a tetejére

COGr #
Kókuszdió-granulátumból készült táptalaj.

CS

Ugrás a tetejére

Csepegtető öntözés/táplálás #
Víz vagy műtrágyaoldat nagyon kis sebességű adagolása, mely lehetővé teszi az oldat teljes felszívódását a növények gyökérközegébe. Általában nagyobb csövekről leágazó kisméretű csövek biztosítják.

D

Ugrás a tetejére

DNS #
Minden sejtben meglévő fehérjeszerkezet, mely az élő organizmus jellemzőit tartalmazza.
Dugványozás #
Ivartalan növényszaporítási módszer az osztódó szövetet tartalmazó csúcsból (végrügyből vagy oldalrügyből).

E

Ugrás a tetejére

Elhasznált vizet elfolyató rendszer #
Olyan rendszer, amelyben a leeresztett víz újrahasznosítás nélkül elfolyik. Más néven nyitott hidroponikus rendszer.
Enzim #
Nagyon specifikus funkciót betöltő fehérjemolekula, melyet élő sejtek termelnek, és amely általában élő sejtek belsejében található. Az enzim specifikus szubsztrátokra hat (melyek az adott enzimmolekulára specifikus molekulák), és ennek révén megváltoztatja azokat, illetve specifikus termékeket kelt (attól függően, hogy a kölcsönhatás során hogyan bomlanak le a molekulák, illetve hogyan kapcsolódnak hozzájuk új molekulák/atomok). Biokémiai reakciók katalizátora.
Enzimrendszer #
Az összes enzim keltette reakció egy növényben. Kapcsolódhat olyan enzimcsoporthoz is, amelyet sok különböző enzimmolekula alkot, melyek egymás után hatva bontanak le komplex molekulákat (például cellulózt) egyszerű komponensekre (például glükózmolekulákra), vagy új molekulákat építenek fel, szétnyitják a DNS-t a replikációhoz, visszazárják a DNS-t, vagy egyéb ismétlődő módosításokat hajtanak végre a sejtek belsejében.

F

Ugrás a tetejére

Fiatal #
A növény vagy szövet azon fejlődési állapota, amelyben nem képes virágzó állapotba kerülni.
Fordított ozmózis #
Olyan folyamat, amelyben egy nagyon finom szűrő megakadályozza egy bizonyos méretnél kisebb ásványok áthaladását. Ezzel a folyamattal sómentesíthető a víz.
Fotoperiodikusan semleges növény #
Általában a virágzás kezdetéhez kapcsolódóan: olyan növény, amelynek esetében a virágzás kezdete nem függ a nappalok hosszúságától, csak a szövetek fejlődésében bekövetkezett változásoktól.
Fotoperiódus #
Az élő szövetek működésére és alakjára hatással van, hogy mennyi ideig van a növény fénynek, illetve sötétségnek kitéve.
Fotoszintézis #
Fény hatására bekövetkező kémiai folyamat, mely a szén-dioxidot és vizet nagyon alapvető szerves vegyületekké és energiatároló molekulákká alakítja. Ezt a folyamatot használják a növények és az egyszerű baktériumok, hogy szénhidrogéneket képezzenek, és sokféle sejttevékenységet végezzenek alapvető molekuláris szinten.

G

Ugrás a tetejére

Granulátum #
A pornál kissé nagyobb szemcseméretű anyag, például a cukor. Bár a cukrászatban a por alakú porcukor is használatos, a cukortartókban általában szemcsés (granulátum alakú) kristálycukor található.

GY

Ugrás a tetejére

Gyümölcshozás #
A gyümölcsök kialakulása.

H

Ugrás a tetejére

Hajszálcsövesség #
TA szálak vízfelszívó képessége a nehézségi erő ellenében. Más néven kapillaritás.
Hidroponika #
A tápanyagokban gazdag oldatokban vagy közömbös anyagokban, nem pedig talajban történő növénytermesztés tudománya.
Hígítás #
Az a folyamat, amelyben egy oldat – például tápkészítményoldat – hígabbá, kevésbé koncentrálttá válik az oldószer (pl. víz) hozzáadása nyomán.
Hormon #
Specifikus rendszerekre, szervekre vagy sejtekre ható anyag, mely befolyásolja a növekedést vagy a változást. Ilyen például az auxin, amelynek hatására a sejtek megnyúlnak, vagy alakjuk megváltozik.
Hosszú nappalos növény #
Általában a virágzás kezdetéhez kapcsolódóan: olyan növény, amelynek hosszabb nappali világosságra, mint sötétségre van szüksége ahhoz, hogy virágozni kezdjen.
Huminsavak és fulvosavak #
Specifikus szerves savak.

I

Ugrás a tetejére

Ion #
Elektromos töltéssel rendelkező részecske, mely általában (tápláló) sókból származik, és amely az oldatban (vízben) oldott állapotban van.

K

Ugrás a tetejére

Kelát #
Szerves szerkezet, amely lazán kötött fémelemet tartalmaz, és megakadályozza annak oxidálódását. Ha például a vas oxidálódik, akkor a növények már nem tudják felvenni.
Kelátképzők #
Speciális molekulák, amelyek fémhez kapcsolódva lazán kötött szerkezetet hoznak létre úgy, hogy a fém kevéssé legyen kitéve a külső hatásoknak. Általában szerves anyagok.
Kifejlett #
A növény vagy szövet azon fejlődési állapota, amelyben képes virágzó szöveteket létrehozni.
Klón #
Utódszervezet vagy új növény, mely olyan ivartalanul szaporított sejtekből állt elő, amelyek nem alakultak át konkrét típusú szövetekké (differenciálatlan sejttömeg), és jellemzően egyetlen sejtből származnak. (Nem keverendő össze a mikrodugványozással.)
Klorofill #
Zöld festékanyag, amely szinte minden növényben előfordul. A klorofill alapvető szerepet játszik a fotoszintézisben: a fény részecskéjét (a fotont) elnyeli, és energiáját kémiai reakcióra fordítja.
Kókuszháncs #
A kókuszdió héjából származó természetes rost.
Kőgyapot #
Olvasztási folyamat révén rostossá alakított bazaltból készült közömbös táptalaj.
Közömbös közeg #
Olyan közeg, amely nem ad hozzá tápanyagokat a tápoldathoz, és nem is vesz el belőle.

L

Ugrás a tetejére

Leeresztés #
Egy anyag (pl. víz) eltávolítása egy másik anyagból természetes úton (pl. a nehézségi erő útján) vagy más módszerekkel.

M

Ugrás a tetejére

Makrotápanyag #
Tápanyagokként ismert konkrét atomok, melyekre az élő szervezeteknek nagy mennyiségben van szüksége. Ilyen a nitrogén, a foszfor, a kálium, a kalcium és a magnézium, továbbá ide tartoznak az olyan nem ásványi tápanyagok is, mint a szén, az oxigén és a hidrogén. Mennyiségüket az összes tápanyag százalékában szokás mérni.
Metabolitok (másodlagos) #
A sejtmetabolizmus termékei, melyek a fő metabolitok kialakulása után jönnek létre a fő metabolitok lebomlása vagy felhasználása útján vagy a fő metabolitok előállításának „maradékaiból” specifikus rendszerekben.
Metabolizmus #
Az organizmusok sejtjein belül lezajló, az élet fenntartásához szükséges biokémiai folyamatok összessége.
Mikorrhiza #
Szimbiózisban élő gombák (vagyis másik biológiai fajjal kölcsönhatásban élő gombák) csoportja, mely növényspecifikus kapcsolatot alakít ki a növény gyökérsejtjeivel, megkönnyítve a víz- és tápanyagfelvételt.
Mikroorganizmus #
Olyan organizmus, amely nem tartozik sem a növényekhez, sem az állatokhoz. Ilyenek az élesztők, a gombák és a baktériumok.
Mikrotápanyag #
Tápanyagokként ismert konkrét atomok, melyekre az élő szervezeteknek nagyon kis mennyiségben van szüksége. Ilyen a vas, a klór és a molibdén. Mennyiségüket ppm (milliomodrész) egységben szokás mérni.
mS/cm #
A vezetőképesség mértékegysége (millisiemens per centiméter); az elektronok oldatbeli mozgékonysága.

N

Ugrás a tetejére

NFT #
Tápanyagfilm-technika. Hidroponikai technika, amelyben a növény növekedéséhez szükséges összes tápanyagot tartalmazó oldat vékony rétegben áramlik.
Növekedés #
Az az időszak, amikor a növény nő. Ez legtöbbször a virágzás előtti időszak.

NY

Ugrás a tetejére

Nyomelem #
Olyan elem, amelynek jelen kell lennie egy organizmus tápanyagaiban az organizmus növekedéséhez és működéséhez, de csupán nagyon kis mennyiség szükséges. Mennyisége általában milliomodrész (ppm) egységben van kifejezve.

O

Ugrás a tetejére

Oligoszacharid #
Viszonylag kis számú (2–10), egymáshoz kapcsolódó monoszacharidból (egyszerű cukorból) álló polimer vagy molekulalánc.

Ő

Ugrás a tetejére

Ökologikus tápanyagok #
Szerves – gyakran közvetlenül élő szervezetből származó – struktúrához kapcsolódó tápanyagok.

P

Ugrás a tetejére

Perlit #
Mészkőből hevítési folyamat révén pattogatott kukoricaszerű granulátum alakjára hozott, közömbös táptalaj.
pH #
Az oldat kémhatását – savasságát vagy lúgosságát – mérő negatív, tízes alapú logaritmikus skála. (A logaritmikus skála a sok nagyságrend átlátható kezelésére szolgál. Nem lineáris: az egységnyi különbség tízszeres szorzónak felel meg.) A hidrogénion (elektronjától megfosztott hidrogénatom, mely más molekulákhoz tud kapcsolódni) oldatbeli aktivitását jelzi. A skála 0-tól 14-ig terjed. A 0 az erősen savas, a 14 az erősen lúgos, a 7 pedig a semleges kémhatásnak felel meg.
Pufferanyag vagy pufferoldat #
Vízalapú folyékony oldat, mely egy gyenge savat és konjugált (ellentétes de hasonló) bázisát, vagy egy gyenge bázist és konjugált savát tartalmazza. Az oldathoz hozzáadott savak és bázisok hatásának csökkentésére, a pH-ingadozás mérséklésére szolgál.
Pufferolás #
A pH szélsőséges ingadozásainak minimalizálása oldatban.

R

Ugrás a tetejére

R.H.P. #
Richtlijn Hollandse Potgronden. Holland minőségi jelzés és tudásközpont a szerves táptalajokon történő termesztéshez.
Rövid és hosszú nappalos növény #
Általában a virágzás kezdetéhez kapcsolódóan: olyan növény, amelynek egy bizonyos időszak során meghatározott sorrendben rövid nappalokra és hosszú nappalokra van szüksége ahhoz, hogy virágozni kezdjen. Ilyen növény például a saláta, a mustár stb.
Rövid nappalos növény #
Általában a virágzás kezdetéhez kapcsolódóan: olyan növény, amelynek hosszabb sötétségre, mint nappali világosságra van szüksége ahhoz, hogy virágozni kezdjen.

S

Ugrás a tetejére

Sejt #
Az élő organizmus legkisebb olyan része, amely képes önállóan élni.

SZ

Ugrás a tetejére

Szénhidrátszintézis #
Az a folyamat, amely szenet fog be a levegőből, és azt különféle szénatomszámú és alakú szénhidrogénekké alakítja.
Szerves tápanyagok #
A tápanyagok szénből, hidrogénből és oxigénből felépülő szerves szerkezethez kapcsolódnak.

T

Ugrás a tetejére

Talajmentes termesztőközeg #
Olyan közeg, amely nem tartalmaz ásványi talajt, de az ásványi talajokhoz hasonló tulajdonságokat mutat, mivel szerves alapú, és elősegíti a növény növekedését és fejlődését.
Táptalaj #
Olyan közeg, amelyben nőhetnek gyökerek, és a növény képes felegyenesedni.
Terjedési közeg #
Speciális termőtalaj palántákhoz, dugványokhoz.
Termőtalaj #
Olyan közeg, amelyben a cserépben nevelt növények gyökerei megkapaszkodnak. Szerves és szervetlen anyagok keverékéből áll.
TERRA #
Lásd Termőtalaj
Trichoderma #
Rokon gombák csoportja. A legtöbb trichoderma védi a növényt a káros gombákkal szemben azáltal, hogy más gombákat fogyaszt. Van „rossz” trichoderma is, amely a jótékony hatású gombákat fogyasztja el.

V

Ugrás a tetejére

Vezetőképesség #
Elektromos vezetőképesség. Az elektromos vezetőképességet az elektronok mozgékonysága határozza meg az anyag belsejében. Segítségével jelezhető az ionkoncentráció (például sókoncentráció) egy adott vízmintában.
Virágba borulás #
Az az időszak, amikor a növény virágszerkezete megjelenik.
Virágzás #
Az az időszak, amikor a növény virágokat hoz.
Visszakeringető rendszer #
Olyan rendszer, amelyben a víz a leeresztés után vissza van vezetve a növény gyökérrendszeréhez. Más néven zárt hidroponikus rendszer.

Z

Ugrás a tetejére

Zárt hidroponikus rendszer #
Olyan hidroponikus rendszer, amelyben a lecsapolt víz nem folyik el, hanem újra felhasználásra kerül.