CANNA Aqua Most bevezetésre került az AQUA, egy olyan tápanyag, amely számos előnnyel rendelkezik a recirkulációs rendszerű termesztésben. Az AQUA pH-ját a növény növekedési fázisa folyamán nem szükséges utánállítani, ha azt eredetileg 5,2-re beállították. A pH-érték 5,2 és 6,2 között fog maradni.

Image
Everything about EC, pH and ppm using AQUA

Egy EC-mérőműszer mérni képes nem csak a felold(ód)ott sók koncentrációját, de azt is, hogy mennyi a felold(ód)ott tápanyagok teljes mennyisége. A recirkulációs rendszerek esetén persze nem kell ebben 100%-ig megbízni. Azért, mert miközben bizonyos tápanyagok beépülnek a tápoldatba, mások ezzel egyidőben kioldódnak.

Tanácsos olyan EC-értékkel kezdeni, ami 0,8-del illetve 1,0-szel magasabb, mint a hálózatból származó víz EC-értéke, és szükség esetén ezt fokozatosan emelni, a hálózati víz EC-jét maximum 1,3-1,7-del meghaladó mértékig. A tápoldat pH- és EC-szintjének folyamatos ellenőrzése és a növények állandó megfigyelése esetén meg tudjuk tenni a megfelelő lépést a megfelelő időben (amennyiben az szükséges). A pH-érték 5,2 és 6,2 közötti fluktuációja, ingadozása kifogástalan, tökéletes. (Lásd. ‘A pH-érték alakulása AQUA tápanyag használatakor’ c. grafikont)

Ne cselekedjen elhamarkodottan!

Savasság (pH)

Stabil pH-értékek

A stabil pH-értékek fontosak annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a tápanyagok optimális elérhetőségét a növények számára. Ha összehasonlítjuk a ‘run-to-waste’ rendszereket a recirkulációs termesztési rendszerekkel, látni fogjuk, hogy a pH-érték az utóbbiban nagyobb mértékben ingadozik, és ezért körültekintőbben kell felügyelni. Ez az ingadozás azért következik be, mert a gyökérből származó hulladékanyagok közvetlenül hatnak a tápoldat pH-értékére. Ez a hatás, többek között, függ a növények fejlődésének stádiumától, kondíciójuktól, a tápoldat összetételétől és a vízellátástól.

Image
Everything about EC, pH and ppm using AQUA

A növekedési fázisban a növények inkább hajlanak arra, hogy a tápoldat pH-értékét emeljék. Ez azért van így, mert ezen a fejlődési fokon a gyökerek viszonylag nagy mennyiségű anyagot választanak ki, amik növelik a pH-t. A virágzási szakaszban, ellentétes folyamat zajlik le: a növények ilyenkor savas váladékot termelnek, a tápoldat pH-értékének csökkenését okozva.

Nagymértékben a tápoldat összetétele határozza meg azt, hogy a gyökerek elsősorban alkáli vagy savas anyagokat választanak-e ki. Különböző tápoldatok alkalmazásával, amelyeket a termény fejlődésének egyes fázisaihoz (vegetatív és generatív) igazítják, biztosítani lehet, hogy a pH-érték a lehető legtabilabb maradjon.

Nyomelemek

A vízben lévő nyomelemek is hatással vannak a termesztés során a pH-értékre. Olyan területeken, ahol kemény a víz (magas bikarbonát-tartalom) a tápoldat pH-ja emelkedő tendenciát mutat, miután az oldatot elkészítették és a pH-t kiegyenlítették. A tápoldat alacsonyabb pH-értékkel (5,2-5,3) való kiegyenlítésével több bikarbonát semlegesítődik, és a pH kisebb mértékű tendenciát mutat a növekedésre. Az olyan területeken, ahol lágy a víz, alacsony a bikarbonát tartalma (ozmotikus víz), a pH-érték kisebb csökkenései nagyobb valószínűséggel fordulnak elő. Ez azért van, mert a lágy víznek kisebb a pH-megtartó képessége, mint a keménynek, és ez az oka annak is, hogy a lágy- és ozmotikusvizű vidékeken a tápoldatokat magasabb pH-val (5,8-6,2) kell előkészíteni.

Ha a pH-érték túlságosan alacsony, akkor bizonyos tápanyag-alkotóelemek, mint pl. a vas és mangán, csakúgy, mint a toxikus alumínium, könnyebben feloldódnak, ami káros lehet, mivel eredményeként tápanyag-többlet következhet be. Ha a pH-érték túlságosan nagy mértékben csökken, célszerű bikarbonátot tartalmazó, lúgos hatású anyaggal, pl. CANNA pH (Pro)+ készítménnyel emelni. Ily’ módon nem csak a pH-t növeljük, hanem a tápoldat pH-pufferét is.

A pH-érték befolyásolása

Image
Everything about EC, pH and ppm using AQUA

A pH-érték befolyásolása

A növények képesek arra, hogy aktívan, tevőlegesen befolyásolják a tápoldat pH-ját. Ha a tápanyag felvételét valami megzavarja, akkor a növények egy patogén támadást szenvednek el, ilyen zavaró tényező pl. a penész, ami kiválthatja azt, hogy a tápoldat pH-értéke 3 alá esik. Egy másik tünet vashiány esetén figyelhető meg, ilyen esetben a pH erőteljesen lecsökken, hogy a növények számára több vas váljon hozzáférhetővé. Ezért nem tanácsos, hogy folyamatosan ugyanaz a pH-érték legyen. Jó tápoldattal, valamint 5,2 és 6,2 közötti pH-értékekkel semmilyen tápanyag-probléma nem merül fel. Ha a pH-nak néhány napon keresztül 5,0-nél alacsonyabbnak vagy 6,4-nél magasabbnak kell lennie, tanácsos kézi vezérléssel elvégezni a beállítást, vagy megváltoztatni a tápanyag összetételét.

Ha VEGA-t használunk, és a pH túlságosan leesik a tizenkét-órás ciklus folyamán, javasolják a FLORES tápanyagra történő átváltást (a FLORES kevésbé savas; fontos megjegyezni azt, hogy a növény most azt a tápanyagot kapja, ami a virágzásához a lehető legjobb). Ha a pH-érték túl alacsony, a CANNA pH+ (Pro) készítménnyel emeljük.

pH kontra tápanyagalkotóelem használhatósága

Image
Everything about EC, pH and ppm using AQUA

Stabil pH-érték

A CANNA AQUA-val minden erőfeszítést megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy a tápoldatban a pH-érték olyan stabil legyen, amennyire csak lehet, s mindezt anélkül, hogy a tápanyag minőségére hatással lennénk.

Az elvégzett kísérletekben a napi pH- és EC-értékeket mérték, és kimutatták, hogy a pH 5,2 és 6,2 között mozgott a teljes termesztési ciklus folyamán (az első néhány nap kivételével). Közben nem volt szükség a pH-érték kiigazítására.

Tagek :